Udskriv
 

Fødekæder og kredsløb

Hvem spiser hvem i skoven, og hvordan hænger en fødekæde sammen? Hvorfor lever der ikke de samme dyr og planter alle steder? Gennem øvelser og andre aktiviteter arbejder eleverne med dyregrupper og deres levevis i skoven.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3½ time

Mål:

Eleven kan stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning og livsbetingelser
Eleven kan perspektivere viden om fødekæder til biodiversitetsudfordringer
Eleven kan indgå i en model af et fødenet


Drejebog:

En kombination af lege og øvelser alt efter klassens forståelser og mål. Vi introducerer fagbegreber som fødekæder, planteæder, rovdyr, nedbryder, niche og økosystem. Vi indsamler smådyr fra skoven, og eleverne arbejder selvstændigt med et fokusdyr, som de kategoriserer forhold til deres plads i fødekæden. Afslutningvis placerer vi alle fokusdyrene (eleverne) i et stort fødenet.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå eleverne i deres arbejde. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby