Træfældning

Vi ser på skoven med en skovfogeds øjne og deltager i en skovarbejders arbejde. Vi tynder i ung løvskov, og når det er muligt ser vi et stort træ blive fældet. Undervejs taler vi om skovens historie, moderne skovdrift og anvendelsen af skovens produkter.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Ca. 4 timer

Mål:

Eleven kan fælde et træ og skære det op til brænde - det kræver både tænkning, fysisk udfoldelse og koordinering
Eleven kan anslå højden på et træ der står op
Eleven kan måle træet op når det er fældet
Eleven kan fortælle hvem der bruger, ejer og arbejder i skoven

Drejebog:

Vi starter med en snak om skovene i Danmark. Hvor meget er der? Hvorfor er de der? mv. Vi tager også en praktisk snak om, hvordan man fælder et træ. Eleverne udstyres med hjelme og håndsave. Herefter får de lov til at fælde nogle mindre træer i grupper af 3-4 elever. Træet skal skæres op stykker på en bestemt længde og bæres ud til vejen, hvorfra det senere bliver solgt til brænde. Der spises frokost udendørs, hvorefter vi begiver os hen til en af skovarbejderne, der efter at have snakket lidt med eleverne om træet og sin hverdag, fælder et stort træ for os med motorsav.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Fortæl os hvordan I har forberedt turen, så vi kan målrette den. Hjælp til under træfældningen – der er altid hårdt brug for assistance!

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Tal f.eks. om hvad man bruger træet til, når det er fældet. Lav en opgave om de forskellige slags træer, der gror i Danmark, eller spil plantememory. Lav noget skovmatematik med procentfordeling af, hvor meget skov der er i Danmark, hvilke træarter, hvem der ejer skovene. Eller arbejd med højde, diameter og omkreds. Lav en "forestil jer en dag i en skovarbejders liv", aktivitet og skriv nogle spørgsmål ned til skovarbejderen. Spil skovstratego og snak om, hvad de forskellige ansatte i skoven laver.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Læringsaktiviteten gennemføres kun fra Rude Skov, da skoven ved Raadvad Naturskole er udlagt til urørt skov.
 
Genveje
Læs meget om skov og skovbrug på Skoven i Skolen.
 
Husk
Sørg for at eleverne har praktisk varmt tøj og støvler på, samt medbringer madpakke og drikkelse. Tøjet skal kunne tåle at blive meget snavset.
 

Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk