Udskriv
 

Indskoling / SFO dage med læring og leg

Vi tilbyder indskolingsklasser en almindelig læringsaktivitet på naturskolen i skoletiden forlænget med tid i SFO-regi. Det giver mulighed for et par timer til leg i naturen - måske inspireret af det, der er foregået i skoletiden.

Kan forlænges med dage, hvor I kun er her på egen hånd i SFO-tiden eller på egen hånd i både skole- og SFO-tid.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Efter aftale

Mål:

At få lært og leget uden stress, i den natur som er så sund for krop og sjæl...

Drejebog:

Skoledagenes indhold aftales med udgangspunkt i vores almindelige tilbud til indskolingen.
I SFO-tiden er der mulighed for bålaktiviteter og for at bruge noget af det almindelige grej som net, bakker, greveskeer, lupglas osv.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At koordinere forløbet, såleds at der hele tiden er personale til at tage sig af børnene.

At aftale forløbet med naturskolen, typisk på et planlægningsmøde af en times varighed, hvor både lærere og sfo personale deltager.

Mere om aktiviteten:

Kan højst gennemføres med to klasser af gangen og højst to dage med naturvejleder.
Der er ingen naturvejleder til rådighed i sfo-tiden. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
I Raadvad er der mulighed for at have base i Ellehuset.
 
Husk
Kan IKKE bookes fredag.
 
Turmateriale
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby