Udskriv
 

Biologiske processer, fødevareproduktion og eksperimentelt arbejde

Eleverne planlægger og gennemfører eksperimenter for at eftervise deres teorier om de bedste "arbejdsforhold" for gær og osteløbe-enzym. Ud fra forsøgsresultaterne belyses generelle processer fra naturen, som vi mennesker anvender i husholdning og industri.

Desuden diskuterer vi eksperimentets natur, arbejdsformer og fremgangsmåder.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Eleven kan eksperimentere sig frem til hvilke af de ingredienser man putter i boller, som gær kan bruge som næring
Eleven kan eksperimentere sig frem til hvilken kombination af surhedsgrad, enzymer og temperatur, der hurtigst og bedst danner ost
Eleven kan perspektivere til tilsvarende industriel og historisk brug af samme processer

Drejebog:

Oplægget handler dels om verdens først ost, og hvordan bioteknologien opstod, og hvad mælk og gær er for nogle størrelser. Desuden om naturvidenskabelige eksperimenter. Efter oplægget sættes klassen i grupper i gang med at udføre eksperimenter dels med gær, dels med osteløbe, typisk tre grupper med hver. Efter eksperimenterne samles op i fællesskab, der spises frokost og til sidst laves boller, smør og to slags ost. Spise og rydde op.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå elevernes i deres selvstændige arbejde med at planlægge og udføre de små eksperimenter. Særligt at støtte de grupper, der finder opgaven for luftig og åben.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Hvis eleverne også tidligere har udført eksperimenter på egen hånd og med visse frihedsgrader, er det en fin ting, men ellers kræver læringsaktiviteten ikke som sådan konkret forberedelse. Dog er det en stor fordel, hvis begreber som enzymer, kulhydrater, proteiner, fedt og forbrænding er kendt.

Ideer til undervisningsforløb: Læringskaktiviteten er et godt udgangspunkt for at arbejde videre med mere selvstændige forsøg indenfor et fællesfagligt fokusområde om fødevareproduktion, bioteknologi, enzymer, gensplejsning mm. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Vi laver normalt lidt spiseligt på turen, men det rækker ikke til frokost, så eleverne skal have madpakker med.
 
Genveje
Til læringsaktiviteten bruger vi to arbejdsark til eksperimenterne: Gær og Ost, samt et ark med beskrivelse af naturvidenskabelig arbejdsmetode - de kan rekvireres ved at maile til naturskolen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby