I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Strandsten udskoling

Vi tager en tur på stranden og kigger på de mange forskellige sten.
Vi lærer om ledeblokke, granit, gnejs, sandsten, flint, m.fl., og hører hvilke historier stenene kan fortælle om istider, vulkaner og kontinenter i drift.

Om aktiviteten

Sted:

Strandmøllen

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Geografi

Månerder:

Juni, August


Varighed:

4 timer

Mål:

At eleverne lærer de mest almindelige bjergarter i Danmark at kende. At de lærer metoder til at beskrive og adskille stenene og forstår deres sammenhæng til det geologiske kredsløb. Samt at eleverne forstår hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og de forskellige bjergarters placering i forskellige geologiske tidsperioder.

Drejebog:

Dagen starter med en snak om sten og med at få defineret, hvad sten er, og hvor de kommer fra. De relevante fagbegreber findes frem gennem en øvelse hvor vi leger levende mind-map, hvorefter eleverne i grupper sættes i gang med at undersøge og sortere sten på stranden i forskellige kategorier. Efterfølgende arbejdes der værkstedsopdelt med mineraler, ledeblokke og geologisk tid, og dagen afrundes med en geologisk tidslinie, hvor de forskellige bjergarter indplaceres. Hvis der er tid slutter vi med en lille leg!

Opgaver for lærere og pædagoger:

At støtte op om eleverne i løbet af dagen, være opmærksom på, om nogle elever falder fra og hjælpe dem tilbage igen.Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Lokalitet
Vi mødes ved Strandmøllen.
 
Bemærk
Tjek lige op på at klassen ikke har haft strandstensturen på mellemtrinnet - for en del af aktiviteterne går igen, så selvom der kobler en anden faglighed på i udskolingen er det ikke sjovt for nogle parter...
 
Husk
Tøj til alt slags vejr - vi er ude ved stranden hele dagen. Mind gerne eleverne om at tage en ekstra trøje på, da det tit er lidt koldere ude ved vandet, hvor der ikke er læ for vinden...
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk