Udskriv
 

Læringsaktiviteter, vi godt kunne tænke os at få prøvet af i år: 

Evolution - Darwin og arternes oprindelse (5. - 7. klasse) - nyudviklet

Natursyn og interessemodsætninger (6. - 7. klasse) - nyudviklet

Håndværk og design - valgfag til udskolingen. Pileflet.(7. - 8. klasse) Nyudviklet 2-dages læringsaktivitet, med henblik på den ny prøve i håndværk og design.

 

Naturvejledernes anbefalinger:

Vi har en række læringsaktiviteter, som vi gerne vil reklamere lidt ekstra for:

Hav og krabber (1. - 2. klasse)-. aktiviteten er blevet revideret, så der kun fokuseres på én organisme, nemlig krabben, hvilket gør det tydeligere for eleverne hvad de lærer.

Biodiversitet mellemtrin mellemtrin (4. - 6. klasse) - taler direkte ind i arbejdet med FNs verdensmål

Historisk indlevelse - en dag i år 1900 (3. - 5. klasse) - et tydeligt historisk perspektiv på det centrale tema "teknologi og ressourcer" på mellemtrinnet

Elevernes egne naturundersøgelser (3. - 9. klasse) - Eleverne finder selv på noget de gerne vil undersøge. De både planlægger og gennemfører undersøgelsen selv, men intensiv vejledning fra lærer og naturvejleder. Det ligger helt centralt i undersøgelseskompetencen. Der differentieres selvfølgelig efter klassetrin.

Havets fødekæder og kredsløb (5.-6. klasse) - denne aktivitet supplerer på meget fin vis undervisningen i fødekæder i klasselokalet, ved at forankre elevernes forståelse i levende organismer de selv fanger.

Jordbunden - en nøgle til naturfaglig forståelse (5. - 6. klasse) - vi holder meget af denne læringsaktivitet, fordi vi oplever at få mange ægte spørgsmål om centrale emner fra eleverne med udgangspunkt i deres egne undersøgelser

Nat/tek til Naturfag - overgang 6. - 7. klasse (6. og 7. klasse). En aktivitet vi sammen gennemfører over et år, for at bygge bro mellem natur/teknologi og udskolingens naturfag med fokus på undersøgelseskomptencen. Inkluderer tre besøg på naturskolen.

Vild Mad (6.- 7. klasse) - kan bruges i forbindelse med den ny prøve i hjemkundskab

Biodiversitet udskoling (8. - 9. klasse) - taler direkte ind i arbejdet med FNs verdensmål

Landskabet omkring Mølleåen - en tidsrejse fra istid til nutid (7. - 9. klasse) samt Landskabet i Rude Skov - en tidsrejse fra istid til nutid (7. - 9. klasse) - tilbud, der taler direkte ind i geografifaget

 

Tilud direkte relateret til prøver i folkeskolen:

Fælles naturfagsprøve – vejledning for grupper af 9. klasseselever (9. klasse) - vejledning i forbindelse med elevernes forberedelse til naturfagsprøven. Bookes pr. mail og først når eleverne har trukket fokusområde i april.

 
Hvis du underviser i udskolingen kan du hente en liste over hvordan vores udskolingsaktiviteter understøtter forskellige fællesfaglige fokusområder.

Husk også at gå ind under aktiviteter og se hvad vi i øvrigt tilbyder til det klassetrin du underviser på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby