I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Uge 39 - Naturvidenskabsfestival

Som altid fokuserer vi på årets festivaltema (se Astra's hjemmeside)

Omdrejningspunktet for festivalugen er en formidlingsdag på Rådhuspladsen i Lyngby fredag i uge 39, hvor et antal mellemtrinsklasser formidler og demonstrerer naturfaglige aktivitet for besøgende skoleklasser, borgere og måske borgmesteren eller andre politikere.

De klasser, der formidler om fredagen, bruger hele ugen på at forberede formidlingen. To af dagene selv hjemme på skolen og to af dagene sammen med en naturvejleder fra Naturskolerne. Det er kun Lyngby-klasser der kan melde sig som formidlere.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

September


Varighed:

Formidlere: Hele uge 39
Besøgende: 2 timer på Lyngby Rådhusplads fredag i uge 39 kl. 10 - 12.

Mål:

At de formidlende elever kommer gennem alle naturfaglige kompetenceområder: Gennem undersøgelser og modellering arbejder de med en problemstilling, som de kommunikerer og perspektiverer for de besøgende på formidlingsdagen.

Opgaver for lærere og pædagoger:Mere om aktiviteten:

Nærmere info følger efter tilmelding. Ved spørgsmål kontakt naturskolen på 45 80 59 26.
Der er plads til 4 formidlende mellemtrinsklasser fra Lyngby-Taarbæk kommune.
Booking
Før festivalugen afholder Naturskolen et 2-timers kursus for de deltagende lærere. Når du er tilmeldt lærerkurset har du samtidig tilmeldt din klasse, som formidlende klasse i uge 39.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk