Udskriv
 

Fysik og matematik i vandløbet

Der er voldsomme fysiske kræfter i det hurtigtstrømmende vandløb. Vi iklæder os gummistøvler og waders og fornemmer energien, mens vi måler strømhastigheder, tværsnitsprofiler, vandføring og hældning ved hjælp af flere forskellige og sammenlignelige metoder. Hvor mange teenagefamilier kan vi forsyne med energi fra strømmen og vandføringen i Mølleåen? En god dag for samarbejde mellem fysik-, matematik- og geografilæreren.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Efter turen kan eleven:
- samarbejde omkring naturfaglige undersøgelser i naturen
- se sammenhængen mellem teori og praksis
- indsamle og vurdere egne og andres data fra undersøgelsen
- modellere sammenhænge mellem målte parametre
- forklare data fra målinger på vand i kredsløb, herunder med kontinuerlig dataopsamling
- beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby