Udskriv
 

Elevernes egne naturundersøgelser - 2 dage

Eleverne kommer på besøg på naturskolen to dage i træk og får en unik mulighed for at styrke deres undersøgelseskompetence.

Med inspiration fra en rundtur i naturen omkring Raadvad og viden om naturfaglige undersøgelsesmetoder, går elever i grupper i gang med at formulere egne hypoteser ud fra deres undren og faglige niveau. De planlægger og gennemfører en naturfaglig undersøgelse og når også at perspektivere og fremlægge den for hinanden.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

2 dage fra 9.15 - 13

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan sammen med andre gennemføre egne naturundersøgelser
Eleverne kan stille spørgsmål, der kan undersøges
Eleverne kan formulere hypoteser og opstille forventninger, der kan testes i egne undersøgelser
Eleven kan kontrollere variable
Eleven kan vælge relevant undersøgelsesmetode
Eleven kan vælge relevant udstyr
Eleven kan vurdere og perspektivere egen undersøgelse
Eleven kan sammen med andre formidle indsamlede data med brug af relevante fagbegreber 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Det er vigtigt, at naturfagslæreren er med klassen på denne læringsaktivitet, der kræver intensiv naturfaglig vejledning fra både naturvejleder og lærere.
Læringsaktiviteten kører over to dage i træk.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby