Udskriv
 

Havmiljø

På denne tur arbejder vi videre med forståelsen af havet som en biotop og vigtigt levested for mange forskellige organismer. Gennem eksperimenter fokuserer vi på iltsvind og algeopblomstringer som vore kendte hjemlige havmiljø-problemer. Vi perspektiverer resultaterne til verdenshavene, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og til de globale miljøproblemer.
Dagen er et godt eksempel på et projekt som favner biologi, kemi og geografi i skøn forening. Verdensmålene 6, 12, 13, 14, 15 bliver inddraget i perspektiveringen.
Om aktiviteten

Sted:

Taarbæk Havn

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Efter aktiviteten kan eleverne…

- Beskrive og undersøge strandkrabbers respirationsmekanismer gennem eksperimenter og dissektion.
- Undersøge og måle strandkrabbers respiration bl.a. ved hjælp af ilt-sensorer og kontinuerlig digital dataopsamling.
- Mikroskopere vandprøver med planktonorganismer og sætte disse i relation til stofkredsløb og iltsvind i havet.
- Måle iltforholdene i Taarbæk havn og perspektivere til lokale og globale havmiljøproblemer, ud fra egne og andres undersøgende arbejde. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Bemærk
Aktiviteten foregår i havbiologilokalet på Taarbæk Skole, Taarbæk havn. Der er indgang fra havnen.

Aktiviteten er målrettet 8. 9. 10. klasse og gymnasium/HF.
Bemærk, at vores havbiologiaktiviteter for 1.-2., 3.-4., 5.-6. klasserne har andre læringsmål og indhold.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby