Udskriv
 

Vandressourcer og vandets kredsløb

Vand er nødvendigt for alt liv. Det anslås, at ca. 1 milliard mennesker ikke har rent drikkevand. Vand kan i fremtiden også blive en begrænset ressource i Danmark. Hvad sker der med vandet gennem dets kredsløb fra fordampning til nedbør, overfladevand, grundvand, brugsvand, spildevand og til sidst havvand? Kan vi måle på vandet (fysisk/kemisk), hvor i kredsløbet en vandprøve er taget..? – Det er bl.a. det vi skal prøve.

Eleverne skal studere geografien i oplandet til Mølleåen og måle de kemiske forandringer (surhedsgrad, kalk, ledningsevne, ilt, fosfor, nitrat) som kan spores i regnvand, grundvand (vandværk), stillestående vand (mølledammene), rindende vand (åen), samt i brakvand (udløbet til havet). Aktiviteten går på tværs af naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Efter aktiviteten kan eleverne:
- Forklare de grundlæggende principper i vandets kredsløb.
- Nævne faktorer som påvirker vandmiljøet.
- Fortælle om Mølleåens opland
- Lave kemiske analyser af en vandprøve og give bud på prøvens oprindelse.
- Måle strømhastighed og vandføring i Mølleåen
- Beregne stoftransport fra land til hav og perspektivere til produktion og bæredygtig udvikling 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Bemærk
Aktiviteten kræver at I møder på/med cykel (og cykelhjelm).
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby