Udskriv
 

Naturfag på tværs i Målleådalen - Science valgfag, 3 dage.

En gennemgribende undersøgelse af et naturområde kræver, at man går på tværs af de klassiske naturfagsdiscipliner. Over 3 dage giver vi udskolingseleverne en oplevelse af naturens og naturfagenes sammenhængskraft. Forløbet kan oplagt tænkes ind i arbejdet med fællesfaglige fokusområder og undersøgelser herfra kan indgå i den fælles afgangsprøve i naturfag. Aktiviteten kan også indgå i naturfagligt fokuserede valgfag.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer x 3 dage

Mål:

At give udskolingseleverne en oplevelse af naturens og naturfagenes sammenhængskraft gennem tematisk og praktisk arbejde i naturen med fysik/kemi, geografi, biologi og matematik.

Drejebog:

Med udgangspunkt i Mølleådalen, kan vi planlægge 3 sammenhængende dage ud fra flg. af vores selvstændige aktiviteter: Fysik og Matematik i Vandløbet (geografi/fysik/kemi/matematik), Vandets Kredsløb (geografi/biologi/fysik/kemi), Biotopundersøgelser i sø/å (biologi/kemi) eller Fra istid til nutid - Mølleådalens dannelse og den menneskelige påvirkning (geografi/biologi/historie).

Opgaver for lærere og pædagoger:

Naturskolen aftaler læringsmål og faglige indhold med lærerteamet på et møde senest 4 uger før første aktivitetsdag. Vi forventer, at faglærerne deltager aktivt på dagene da der bl.a. arbejdes værkstedsbaseret.

Mere om aktiviteten:

Læs mere om de enkelte aktiviteter under "Aktiviteter 7-10 klasse". 
Booking
Projektet bookes ved at maile til os på mail@naturskolerne.dk
 
Bemærk
De tre dage skal helst ligge i hver sin uge. Skriv foretrukne ugedage i kommentarfeltet når du booker. Gennemføres ikke mandag og tirsdag.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby