Udskriv
 

Dataloggere i felt og laboratorium

Digital- og kontinuerlig dataopsamling er i dag den gængse metode til opsamling af data i både felt og laboratorium. I denne aktivitet arbejder vi hen imod, at eleverne ved hjælp af digital dataopsamling bl.a. kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser, undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, analysere dele af stofkredsløb, indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, og forklare data fra målinger på atmosfæren og vand i kredsløb.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Læringsmålene er bl.a., at eleverne lærer at bruge en datalogger til at måle forskellige abiotiske faktorer, at eleverne kan overføre data fra datalogger til tablet, samt - ikke mindst - at eleverne kan fortolke egne og andres data opsamlet med datalogger.

Mere om aktiviteten:

Eleverne kan med fordel hente og installere app'en SparkVue hjemmefra. Den er gratis og bruges til at opsamle, dele og behandle data fra aktiviteterne. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby