Udskriv
 

Fælles Naturfagsprøve

Naturskolerne tilbyder assistance i forbindelse med elevernes praktiske arbejde op mod den Fælles Naturfagsprøve. Efter eleverne har defineret den selvvalgte problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål, kan de sammen med læreren kontakte Naturskolen og aftale et tidspunkt for naturvejlederassistance til valg af lokalitet, undersøgelser, analyser, modeller og formidling.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Aftales

Målgruppe:

9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Aftales

Mål:

Eleverne foto- og videodokumenterer deres praktiske (undersøgende) arbejde (kommunikationskompetence), og tager selv digitale- og analoge data med hjem, som de kan præsentere ved prøven.

Mere om aktiviteten:

At sikre en godkendt problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål før I sammen kontakter Naturskolen. Vi assisterer med undersøgelser, målinger og analyser, som I af den ene eller anden årsag IKKE kan lave hjemme på skolen, og som ligger indenfor naturskolen arbejdsområde (dvs ikke radioaktive målinger, magnetisAt sikre en godkendt problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål før I sammen kontakter Naturskolen. Vi assisterer med undersøgelser, målinger og analyser, som I af den ene eller anden årsag IKKE kan lave hjemme på skolen, og som ligger indenfor naturskolen arbejdsområde (dvs. ikke radioaktive målinger, magnetisme, el-lære etc.). me, el-lære etc.) 
Booking
I kan booke vejledning hos en naturvejleder ved at skrive en mail til mail@naturskolerne.dk. Udfyldt elevskema skal medsendes.

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby