I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Salamandere

Nogle dyr kalder så meget på vores opmærksomhed, at de næsten ikke er til at slippe igen, når man først har fået dem i hænderne.

Frøer og salamandere er blandt disse – men hvordan fanger og håndterer man de følsomme padder på en måde, så man både bliver klogere og fascineret uden at dyrene lider overlast?

På denne aktivitet går vi meget tæt på salamanderens liv og lærer at håndtere naturen nænsomt og forsvarligt.
Om aktiviteten

Sted:

Bøllemosen

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

Maj, Juni


Varighed:

9.15 - 12

Mål:

Efter turen kan eleverne:
- indsamle padder i den nære natur ved brug af simpelt udstyr.
- fortælle om årstiderne og paddernes årscyklus og reaktioner på ændringer i naturen.
- håndtere indsamlede organismer på en nænsom og etisk forsvarlig måde.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Vi opfordrer til at 0. klasserne ønsker 1. besøg som 1. prioritet.
Husk at fortælle læreren, der overtager klassen i 1. klasse, hvis din 0. klasse har været på salamander-aktivitet.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk