Udskriv
 

Kano i naturen

På denne læringsaktivitet tager vi på opdagelse gennem Ellesumpen i den fredede Mølleådal og sejler i kano fra Raadvad til Strandmøllen. Undervejs observerer og indsamler vi bl.a. planter med forskellige livsformer og sætter dem i relation til Ellesumpens særegne og følsomme økosystem.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi, Skolefag: Friluftsliv
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Målet er at give eleverne oplevelsen af et stykke unikt lokal natur. Eleverne skal efter turen have fået en forståelse for naturområdets særlige karakteristika og betingelserne for dyr og planters levevilkår i Mølleådalen. Eleverne bliver også introduceret til god og respektfuld opførsel i naturen, samt til omtanke og sikkerhed omkring vandaktiviteter og ”godt sømandskab”.

Læringsmål:
- Eleverne kan beskrive naturen omkring Mølleåen på baggrund af egne undersøgelser.
- Eleven har viden om karakteristiske naturområder og deres sårbarhed.
- Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.
- Eleven har viden om forskellige natursyn.

Mere om aktiviteten:

Først gives en teoretisk introduktion til Mølleådalens økosystem. Dernæst introduceres eleverne til kano og sikkerhed. Eleverne deles i to grupper. Den ene gruppe padler sammen med en lærer og naturvejleder fra Naturskolen til shelterpladsen ved Strandmøllen og løser opgaver undervejs. Den anden gruppe spadserer med lærer til shelterpladsen og forbereder bål og evt. forfriskninger. De to grupper bytter aktivitet på tilbagevejen.

Klassen medbringer selv evt bålmad (snobrødsdej/pølser)
Læs i Danmarks Naturkanon: Landskabsformer/Tunneldale, Naturtyper/Skov på våd bund.

Husk at læse vores sikkerhedsinstrukser og at informere forældrene i god til før aktiviteten. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Aktiviteten kræver 3 voksne: 2 lærere/pædagoger og naturvejleder.

Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med kanosejlads. Læs mere her
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby