Udskriv
 

Kano i naturen

På denne læringsaktivitet tager vi på opdagelse gennem Ellesumpen i den fredede Mølleådal og sejler i kano fra Raadvad til Strandmøllen. Undervejs observerer og indsamler vi bl.a. planter med forskellige livsformer og sætter dem i relation til Ellesumpens særegne og følsomme økosystem.

Mens den ene gruppe sejler og undersøger, spadserer den anden gruppe med lærer til shelterpladsen og forbereder bål og evt. forfriskninger. De to grupper bytter aktivitet på tilbagevejen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi, Skolefag: Friluftsliv
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

- Eleven oplever et stykke unik lokal natur
- Eleven kan beskrive naturen omkring Mølleåen på baggrund af egne undersøgelser.
- Eleven har viden om karakteristiske naturområder og deres sårbarhed.
- Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.
- Eleven har viden om forskellige natursyn.
- Eleven kan færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen i kano og udvise godt sømandskab

Mere om aktiviteten:

Som forbereelse anbefales det at læse i Danmarks Naturkanon: Landskabsformer/Tunneldale, Naturtyper/Skov på våd bund.

Husk at læse vores sikkerhedsinstrukser og at informere forældrene i god til før aktiviteten. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Aktiviteten kræver i alt 3 voksne: 2 lærere/pædagoger og naturvejlederen.

Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med kanosejlads. Læs mere her

Klassen medbringer selv evt bålmad (snobrødsdej/pølser)
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby