I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Havets fødekæder og kredsløb

Hvem spiser hvem i havet, og hvordan hænger fødekæder og fødenet sammen? Hvorfor lever alle dyr og planter ikke alle steder? Vi fanger, sorterer og identificerer de fisk og smådyr som lever i brakvandet omkring Taarbæk og dykker ned i de enkelte arters rolle i økosystemet.
Om aktiviteten

Sted:

Taarbæk Havn

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

September, Oktober


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Efter aktiviteten kan eleverne
- indsamle dyr og planter fra havet ved hjælp af forskellige redskaber og metoder
- identificere de mest almindelige organismer og henføre dem til systematiske og funktionelle grupper.
- stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne tilpasning, livsbetingelser, fødekæde og fødenet.
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Vi mødes i havbiologilokalet i kælderen på Taarbæk Skole. Mulighed for indgang via havnen.

Aktiviteten er målrettet 5.-6. klasse. Bemærk, at vores havbiologiaktiviteter for 1.-2., 3.-4., 8.-9. klasserne har andre læringsmål og indhold.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk