Udskriv
 

Evolution - Darwin og arternes oprindelse

Få en introduktion til abstrakte begreber som evolution, tilpasning, mutation og artsdannelse, ved hjælp af en masse praktiske eksempler. Vi studerer bl.a. evolutionen ved at undersøge tilpasninger hos dyrene i vand, og vi laver aktiviteter som illustrerer mekanismerne i selektion. Ligesom Darwin klassificerer vi arterne (os selv eller vores sko) ud fra lighedskriterier som kan illustrere slægtskab.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Efter turen har eleverne fået et kendskab til Darwin og evolutionsteorierne. Eleverne kan undersøge organismernes systematiske tilhørsforhold og modellere en klassifikation af dyr/objekter. Eleverne kan forklare organismernes tilpasninger i forhold til deres levevilkår og perspektivere i forhold til fremtidige miljøforandringer. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby