Udskriv
 

Biotop-undersøgelser i sø og å

Hvordan gennemfører man en biotop-undersøgelse, hvor man matcher og sammenholder levestedernes miljøfaktorer med organismernes tilpasninger og levevis? Hvad fortæller indikatororganismerne om miljøets tilstand? Hvordan laver man replika, vurderer fejlkilder og perspektiverer resultaterne? Læringsaktiviteten gennemføres i Mølleåen og dammen ved Raadvad.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Efter besøget kan eleverne gennemføre en naturfaglig undersøgelse af en udvalgt biotop.
Indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i et akvatisk miljø.
Forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i de undersøgte biotoper.
Forklare sammenhænge mellem naturundersøgelsens resultater og miljømæssige problemstillinger. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby