I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Gentofte: Krible Krable for vuggestuer

Krible Krable er en aktivitet med de små dyr i fokus. Vi dykker ned i jeres nærmeste naturområde, og ser hvad der er findes af liv, alle de steder vi normalt slet ikke bemærker det. Aktiviteten går undersøgende til værks, og børnene finder selv dyrene, sammen med naturvejlederen og det pædagogiske personale.
Vi kigger på dyrene og bruger ord til at beskrive dem. Vi skal mærke, hvordan dyrene føles, når de bevæger sig på os, vi skal lave Krible Krable motorik lege og måske laver vi også et Krible Krable kunstværk, som I kan tage med hjem.
Som en naturlig følge af at finde og undersøge dyr, kommer vi også til at beskæftige os med etik, og hvordan man håndterer og behandler levende dyr.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

Dagtilbud 0-2 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Sprog, Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener

Månerder:

April, Maj, Juni, August, September

Varighed:

Ca. 1-2 timer, afhængig af børnenes opmærksomhed.

Mål:

Aktiviteterne i Krible Krable understøtter De Styrkede Læreplaners fokus på området Natur, Udeliv og Science. Der arbejdes med alle tre begreber indenfor det samlede forløb. Særligt er der fokus på en undersøgende tilgang.
Indenfor sociale kompetencer, kommer vi ind på etik og, hvordan man behandler levende dyr.
Indenfor sprog, kommer vi til at øve nye begreber.
Vi stimulerer den taktile sans og leger en Krible Krable motorik-leg.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Det er vigtigt at både børn og voksne har tøj på efter vejret, så ingen bliver våde eller kolde, og alle må blive beskidte.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her Denne aktivitet kan kun bookes af dagtilbud fra Gentofte kommune.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk