Udskriv
 

Matematik - trigonometri i skoven

Vi arbejder med anvendt matematik i skoven og bruger skovbrugets metoder og apparatur til at opmåle og beregne populationsstørrelse, rumindhold af stående træer og hugstværdi af skoven. Træernes højde måles ved hjælp af overslagsmetoder, vinkler og trigonometriske formler.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Matematik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

At kunne arbejde praktisk med matematik i skoven.
At kunne anvende måleredskaber i praksis.
At kunne estimere træernes højde ved hjælp af trigonometriske metoder og anvendelse af teodolit.
At kunne fælde et træ og beregne afvigelsen mellem den estimerede og den faktiske højde af træet. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby