I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Guldsmede

Guldsmedene er smukke og dybt fascinerende. De hører til blandt de hurtigste og mest akrobatiske flyvere blandt insekterne. Men inden vi ser dem flyve med vinger over dammen, har de levet i flere år som nymfer under vandet. Hvordan foregår forvandlingen fra nymfe til voksen? Hvordan lever nymferne under vandet? Hvad spiser de, og hvordan undgår de selv at blive spist? Med fangstgrej og lup går vi helt tæt på guldsmedenes forunderlige liv og undersøger deres tilpasninger, bevægelser og levesteder.
Om aktiviteten

Sted:

Bøndernes Hegn

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

Maj, Juni


Varighed:

9:15-12:00

Mål:

At eleven stifter bekendtskab med guldsmedene som type-organisme for insekternes udvikling og forvandling.
At eleven får lavet egentlige observationer og får skærpet sine iagttagelsesevner på de fangede organismer.
At eleven får en tidlig forståelse for biologisk mangfoldighed og den enkelte organismes rolle i naturens kredsløb.



Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Bemærk
Aktiviteten i Bøndernes Hegn er et tilbud særligt rettet mod Gentofteskoler langs Farum S-linjen. Lokaliteten ligger 800 meter fra Skovbrynet Station.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk