Udskriv
 

Træet i fortællingen og fortællingen i træet

I samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte, kombinerer vi ”Træerne i Fortællingen med Fortællingen i Træet”. Træerne er spændende, fascinerende og vigtige organismer for såvel kloden, for andre organismer og for mennesker. Træer har eksisteret på kloden i 370 millioner år, og mennesket har udnyttet skovens træer siden stenalderen for mere end 7.000 år siden. Træerne spiller en vigtig rolle i økosystemerne og i naturens kredsløb og vi stiller bl.a. spørgsmålene: ”Hvad er mest levende – et dødt eller et levende træ…og kan man undersøge det?" Aktiviteten inddrager både Kristendomskundskabslæreren hjemme på skolen og Natur-teknologilæreren ved besøget på Naturskolen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Vi tilrettelægger aktiviteter, som taler ind i træernes forunderlige verden. Vi tager udgangspunkt i de Forenklede Fælles Mål for Natur-/Teknologi-undervisningen og søger at arbejde undersøgende med naturfaglig proces og metode. Efter aktiviteten har eleverne:
1) Arbejdet i fortælleværksted med Ask Yggdrasil og andre fortællinger
2) Lavet simple øvelser med fotosyntese og klima
3) Undersøgt træer og biodiversitet i skoven
4) Arbejdet med træ som materiale (snitte-værksted) og diskuteret træer som livsgrundlag for mennesker.

Drejebog:

Når eleverne ankommer til naturskolen i Raadvad, vil naturvejlederen give en generel introduktion til dagen, og holde et kort teoretisk oplæg om træernes forunderlige verden. Oplægget vil klæde eleverne på til arbejdet i fire værksteder, som opfordrer til fordybelse i fortælling, økologi, biodiversitet og ressourcer, hvor de sidste 3 taler direkte ind i flere af FN’s Verdensmål.

Eleverne inddeles i fire grupper, som cirkulerer mellem de fire værksteder med ca. ½ time i hvert værksted. Naturvejlederen vil sammen med Natur-/teknologilæreren understøtte det faglige arbejde i grupperne. Afslutningsvis opsamles og afrundes på dagens aktiviteter, så der konkluderes, diskuteres og perspektiveres til den nære og fjerne omverden.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At arbejde på at der bliver en tydelig rød tråd mellem undervisningen i Kristendomskundskab og undervisningen i Natur/teknologi på skolen og på Naturskolen. 
Booking
Denne aktivitet bookes ikke gennem naturskolen, men gennem Folkekirkens Skoletjeneste på dette link: Link
 
Bemærk
Aktiviteten udbydes kun for folkeskoleklasser i Gentofte Kommune
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby