I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Skovøkologi

Vi arbejder indledende med begreberne økologi og naturkvalitet. Ved hjælp af et skema til bedømmelse af naturkvalitet vurderes eleverne i grupper forskellige bevoksningers naturværdi, og skoven som økosystem diskuteres.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi

Månerder:

Maj, Juni, August, Oktober


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan bedømme en bevoksnings naturkvalitet.
Eleven har forståelse for betydende faktorer for naturkvalitet.
Eleven kan bruge sin viden om kredsløb.


Drejebog:

Vi starter med et oplæg indenfor på Naturskolen, hvorefter vi går i skoven. Eleverne sammenligner i små grupper forskellige bevoksningstyper og udfylder et index til bedømmelse af naturkvalitet. Eleverne holder deres resultater op mod hinanden gruppevis og fremlægger deres diskussion.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At understøtte eleverne i at nå læringsmålene og hjælpe med at differentiere undervisningen i forhold til elevernes niveau.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er en fordel, hvis eleverne har genopfrisket deres viden om jordbundsdannelse samt stof- og vandkredsløb.
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Husk
Medbring praktisk fodtøj, da vi er i skoven det meste af dagen
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk