I listen herunder kan du se hvilke aktiviteter, der har udgangspunkt fra Raadvad Naturskole.

Du kan også bruge de foruddefinerede søgninger i venstre side til at finde aktiviteter andre steder eller til specifikke målgrupper. Eller selv vælge dine søgekriterier under "Søg aktiviteter". 

Fisk i ferskvand

Vi fisker i Løje Sø i Rude Skov med hjemmelavede fiskestænger og undersøger indholdet af en ruse. Fiskene dissekeres, og vi taler om fiskenes tilpasninger til livet i vand, vandmiljø og søens fødekæder undervejs.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

Maj, Juni, September


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Efter aktiviteten kan eleverne selv bygge en simpel fiskestang. Kende de mest almindelige ferskvandsfisk og vælge agn efter deres levevis (rovfisk/fredfisk). Sammenholde fiskenes udseende med deres tilpasninger til levested og levevis. Håndtere levende fisk på en ordentlig og forsvarlig måde.

Mere om aktiviteten:

Vi mødes ved Løje Sø i Rude Skov. Bus 354 stopper ved Kirsebærvej/Rude Skov. Derfra 7 minutters gang til Løje Sø. Vi anbefaler at I cykler.
Fisketurene afholdes ikke på dagen efter en søn-/helligdag, da vi forsøger at sætte net dagen før!
Andre søer kan komme i tale, hvis naturvejlederen vurderer, at det giver mening i forhold til fangst, praksis, fiskeret og sikkerhed.
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk