Udskriv
 

Vejret - årstider, fagord og simple målinger

Vejret er noget vi hører om overalt og på denne tur får eleverne indsigt i hvad det er for nogle ord, man bruger, når man snakker om vejret. På turen arbejder eleverne selv med enkle vejrbegreber og vi finder et godt sted, hvor eleverne kan lave deres egne målinger af forskellige simple vejrparametre. Vi snakker også om årstidernes skiften i Danmark og hvad dette skyldes.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

3 timer

Mål:

Eleverne kan måle simple vejrparametre som temperatur, vind og nedbør.
Eleverne kan bruge fagord til at beskrive dagens vejr.
Eleverne kan beskrive de forskellige årstider i Danmark og deres påvirkning på naturen.

Drejebog:

Vi starter med en lille opgave ude for at øge elevernes opmærksomhed på vejret, årstiden og naturen. På naturskolen følger vi op med en snak om årstider. Alt efter klassetrin bruger vi globus til forklaringen. Hvilken årstid har vi, og hvad sker der i naturen netop nu?
Så går vi videre til en snak om vejret - hvilke fagord er det egentlig, man skal bruge og hvorfor er det ikke nok at snakke om godt og dårligt vejr? Vi prøver sammen at finde frem til hvilke vejr-parametre, der er interessante at kunne beskrive og vi får sat de rigtige begreber på plads.
Derefter registrerer børnene med simple målinger dagens vejr i skoven og udfylder en vejrbog med deres resultater.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Støtte op om elevernes læring, hjælpe dem med at få lavet alle de simple målinger og bruge de rigtige fagord samt få dem skrevet ned tilbage på naturskolen. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Turen gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 
Husk
Meget af turen foregår ud i naturen, derfor skal eleverne have varmt tøj og støvler med til turen.
 
Turmateriale
Relevante bøger om emnet. Afsnit i de fleste n/t bøger.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby